התקדמות פרויקטים עבור נוצרים עניים בירושלים

Giacomo Pizzi19 Ottobre 2010

צפיפות יתר, מחסור בדירות והגירה של משפחות נוצריות: אלו הן הבעיות שבבסיס המיזם “ירושלים, אבני זיכרון”, יוזמה מוצלחת במיוחד שהינה יוזמה של הארגון לטובת ארץ הקודש במטרה לשפץ כ-500 בתים שיושכרו בחינם למשפחות נוצריות עניות בעיר העתיקה. “הבתים הינם בתים ישנים, לעיתים מתחת לפני הקרקע, ואשר מציבים סדרות של בעיות: רטיבות עקב דליפות וחלחול, חיווט, צמרת וצנרת גז שהינם מסוכנים ויש להוסיפם לגגות מאזבסט” מסביר אנריקו טאפי, מהנדס ומתנדב העובד במיזם זה ; הוא הציג את המיזם הזה כיוזמה ביום השלישי של המתנדבים של ארץ הקודש, שנערך ברומא. העבודות, שבעבר בוצעו ע”י חברות מקומיות, מתבצעות ע”י המחלקה הטכנית של הקוסטודיה עם כוח העבודה המקומי שלה. זו גישה חדשה אשר בה מעוניינת הקוסטודיה של ארץ הקודש: העובדים, נוצרים ומוסלמים ממזרח ירושלים ומהגדה המערבית, מועסקים כחוק וזוכים להכשרה מתואמת מצוות איטלקי של אנשי מקצוע בתחומם. החומרים אשר בהם נעשה שימוש נרכשים מעסקים מקומיים. כל זה משמעו יעילות רבה יותר של משאבים פיננסיים של הקוסטודיה המחולקים בנדיבות מתרומות ממסדיות ופרטיות, אולם גם יוצרת עבודה לפלסטינאים, תומכת בפיתוח של עסקים מסחריים מקומיים ופיתוח מקצועי של עובדים מקומיים. אין לשכוח כי בכך מושג יעד נוסף – ללמד נוצרים ומוסלמים לחיות יחדיו, כשהם עובדים זה לצד זה בשיפוץ ובשיפור המסורת של הבנייה עם ערך היסטורי רב.

להלן מספר נתונים מספריים…..
- החל משנת 2007 כ-100 מבנים הושלמו [שופצו], בסך כל עלות של כ-7 מיליון ₪ (1.4 מיליון יורו).
- 10 מיזמים סוימו והם כיום מוערכים בטווח עלות של 6,000 יורו ועד 43,000 יורו.
- 320 מיזמים אחרים מתוכננים לטווח הקרוב בעלות ממוצעת של 22,000 יורו לבית.

מיכאלה פיראטונר