השבוע המסכם של הסינוד של ארץ הקודש

Giacomo Pizzi21 Ottobre 2010

השבוע המסייע של הסינוד של המזרח התיכון, עבור המשתתפים כולל הקוסטוד של ארץ הקודש ויו”ר הארגון בעד של ארץ הקודש,NGO ארץ הקודש, פיירבטיסטה פיצהבלה.

Custode di Terra Santa Pizzaballa“הסינוד לא יכול להביא תוצאות קונקרטיות מיידיות ואופרטיביות. הסינוד יכול להוות תיעוד בעל השראה אשר ייושם במצבים קונקרטיים ספציפית ושונים”, אמר הקוסטוד בכנס עיתונאי ברומא לאחרונה, בציינו כי תוצאות קונקרטיות יהיו תלויות ביכולת של הכנסיות האינדיווידואליות לקבל ולספוג את קוויי המתאר הסופיים של המסמך.
“כל זה מתייחס לתפקיד של המאמינים מן השורה אשר היה נושא דיון השבוע ואשר אליו יותר ויותר מודעים לכך. מצד אחד, עקב משבר של קריאה לשירות הכנסייה, ומצד שני ישנה מודעות גוברת ועולה כי מאמינים מן השורה הינם חשובים יותר ויותר ותפקיד החלטי בחיי הכנסיות ובכך תהיה לכך השפעה. הזמן של הכנסייה אינו הזמן של העיתונאים.”
בהקשר זה, הערך של התקשורת והחשיבות של דרכי זיהוי חשובות מתאימות וככלים להפיץ את המידע ואת החדשות אודות המקומות הקדושים, באירועים בארץ הקודש ועל חיי הנוצרים החיים כאן ללא ספק. מזה זמן מה, הקוסטודיה של ארץ הקודש עוסקים בהפצה ובקידום של חדשות כעיתונות המופקות בארץ הקודש, חדשות ארץ הקודש, המופקות ל מרכז המדיה הפרנציסקאנים, המרכז למולטימדיה שנוצר ע”י הקוסטודיה של ארץ הקודש על מנת לתקשר לעולם אודות החיים, צרכים והתקוות של ארץ זו של האל ואודות מי שחי שם, כמו גם “ייחודיות” יקרה מפז של המקומות הקדושים, אשר הקוסטודיה מגינה עליה בנאמנות משך יותר משמונה מאות שנים.

של הקוסטודיה של ארץ הקודש אשר מטפל במיזמים תרבותיים, מקדמיםNGP הארגון בעד ארץ הקודש הינו ומתאמים פעילויות בשיתוף עבור פיתוח והתפתחות וסולידריות בינלאומית בייחוד במזרח התיכון ובכל המקומות היכן שהקוסטודיה של ארץ הקודש נוכחת.